02188218279-86053927

ثبت رکورد جدید تولید در پروپیلن جم

31 بازدید | دوشنبه 21 تیر 1400 | دسته بندی : اخبار

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، از کل میزان تولید 28.037 تن پروپیلن جم در خرداد ماه سال جاری، 16.316 تن گریدهای کوپلیمر و 11.721 تن گریدهای هموپلیمر بوده است.کل میزان تولید پروپیلن جم در خردادماه 1399 بالغ بر 26.067 تن و در خرداد 1398 ، 19.999 تن بوده است.

شایان ذکر است کل دریافت خوراک پروپیلن 25.930 تن (23.027 تن از پتروشیمی جم و 2.903 تن از پالایشگاه شازند)، تامین شده است.همچنین کل اتیلن دریافتی 2.032 تن بوده است.کل فروش پلی پروپیلن جم در خرداد 1400 بالغ بر 654 میلیارد تومان بوده است و در این میان، جمع فروش پروپیلن جم در خردادماه 1400، 642 میلیارد تومان بوده و سهم فروش صادراتی هم 12 میلیارد تومان بوده است.

تولید محصول استراتژیک پلی پروپیلن با بیش از 120 گرید با توجه به نیاز وافر در شرایط همه گیری کرونا توسط شرکت پلی پروپیلن جم، باعث تامین نیاز داخلی و حتی ارزآوری آن شده است. شرکت پلی پروپیلن جم به عنوان تنها و بزرگ ترین تولید کننده تخصصی پلی پروپیلن در کشور با راهبرد خلق ارزش به سود مشتری، جایگاه خود را به عنوان پیشتاز در بازار به خوبی تثبیت نموده است.

در سال 1399، پلی پروپیلن جم بیشترین آمار تولید 13 ساله خود را به میزان 287 هزار تن ثبت کرد. همچنین در سال 99 این شرکت بالغ بر 275 هزار تن فروش داشت که 6560 میلیارد تومان مجموع فروش آن شد که در مقایسه با میزان فروش سال 1398 که 3300 میلیارد تومان بود افزایش دو برابری را نشان می دهد.

با توجه به اینکه به خاطر شرایط همه گیری کرونا، اولویت اول تامین نیاز داخل در بخش عمده ای از مواد اولیه مانند ماسک ها و گان های بیمارستانی بوده توسط پلی پروپیلن جم تامین شده است. به همین دلیل میزان صادرات آن در سال 99 به رقم 7000 تن با ارزآوری 10 میلیون دلار رسید.

پلی پروپیلن جم در سال 99 به سود خالص 2100 میلیارد تومانی رسید که در مقایسه با سال 98 که 1000 میلیارد تومان بوده، 110 درصد افزایش داشته است.سهم پروپیلن جم با نماد تجاری جم پیلن از نمادهای رو به رشد در بورس می باشد.