02188218279-86053927

افزایش 7 درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سه ماهه امسال

33 بازدید | پنجشنبه 24 تیر 1400 | دسته بندی : اخبار

سید جلال میرهاشمی گفت: با اقدام های انجام شده و تامین پایدار خوراک در سال 1400 تولید انواع محصول در مجتمع های پتروشیمی افزایش یافته و ضمن تامین حداکثری بازارهای داخلی، برنامه صادرات نیز محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از صنایع مادر و از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش های گوناگون اقتصاد کشور است، ادامه داد: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصولات، تامین خوراک صنایع داخلی و ارتقای ارزش سبد محصولات تولید در این صنعت است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، رشد و جهش تولید صنعت پتروشیمی ایران هدف گذاری شده است، اظهار داشت: تمامی شرایط و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون بر راه اندازی و بهره برداری طرح های جدید، با اقدام های انجام شده امسال نیز از ظرفیت های خالی تولید بعضی مجتمع های موجود استفاده می شود.