02188218279-86053927

پایداری تولید محصولات زنجیره پلی اتیلن ترفتالات ایران افزایش یافت.

25 بازدید | يكشنبه 21 شهریور 1400 | دسته بندی : اخبار

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" و همسو با برنامه حفظ، نگهداشت، رفع موانع و گلوگاه های تولید،سیستم حفاظت کاتدی کارخانه پت 2 مجتمع را با هدف تداوم تولید و استفاده از توان و تخصص کارشناسان داخلی و تجهیزات ایرانی، روزآمد کرد.

سیستم حفاظت کاتدی با جلوگیری از خوردگی سطح خارجی خطوط لوله زیرزمینی، همچنین کف مخازن در صنایع مختلف به ویژه صنعت نفت و پتروشیمی تاثیر بسزایی در فرآیند تولید داشته و به دلیل اینکه خطوط آب آتش نشانی شرکت ها به صورت زیر زمینی است و حفاظت از آنها، ضریب ایمنی را در صنایع افزایش می دهد، پایش و حفاظت مستمر این سیستم و روزآمد کردن آن از جمله برنامه های کلیدی برای تداوم و استمرار تولید است. 

بر این اساس، پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان تولید کننده محصولات راهبردی زنجیره پلی اتیلن ترفتالات و اسید ترفتالیک خالص همواره تلاش می کند به بهترین نحو ممکن کیفیت و کمیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و مدیریت شرکت هم نگاه و توجه ویژه ای به عوامل مربوط به تولید از جمله سیستم حفاظت کاتدی مجتمع دارد.

در این زمینه کارشناسان و متخصصان پتروشیمی شهید تندگویان به بهره گیری از ظرفیت و توانمندی شرکت های دانش بنیان ایرانی اقدام به طراحی و روزآمد کردن سیستم حفاظت کاتدی کارخانه PET2 کرده است که از جمله اقدام های انجام شده در این برنامه میتوان به اجرای سه بستر آندی جدید و بروزرسانی ترانس رکتیفایر (یکسوساز) اشاره کرد.

افزون بر این برنامه، اقدام های دیگری در مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان به منظور بهینه سازی این سیستم انجام شده که تعویض 40 عدد آند برای بسترهای آندی قدیمی، بررسی و پایش وضع نشتی جریان حفاظت کاتدی و انجام اقدام های اصلاحی با ایزوله کردن خطوط، همچنین تعویض و نصب پنج عدد ترانس یکسو ساز از جمله این موارد است.

با انجام اقدام های فنی، وضع سیستم حفاظت خطوط لوله زیرزمینی مجتمع در سطح مطلوبی قرار گرفته، اما به منظور افزایش ضریب حفاظت سیستم کاتدی، برنامه ریزی لازم برای طراحی و ارتقای سیستم یاد شده در واحدهای دیگر پتروشیمی در حال اجراست.