02188218279-86053927

حلال در صنایع رنگ و رزین

115 بازدید | دوشنبه 19 مهر 1400 | دسته بندی : مقالات

معرفی انواع حلال در صنایع رنگ و رزین

حلال در صنایع رنگ و رزین، عمدتا برای حل یا پراکندگی اجزای مختلف مورد استفاده در فرمولاسیون، به کار گرفته می شود. روکش های صنعتی رقیق شده با انواع حلال ها تا 10 برابر سریعتر از روکش های کم حلال در دمای اتاق خشک می شوند و باعث می شوند رنگ امیزی سریع و آسان در کنار مزایای دیگر مانند محافظت طولانی مدت، عملکرد درخشان در شرایط نامطلوب آب و هوایی و بسیاری از مزایای دیگر را شاهد باشیم.

انتخاب حلال در صنایع رنگ و رزین از آنجایی که طیف وسیعی از انواع حلال ها در این زمینه بکار می روند دشوار به نظر می رسد. در این مورد بهتر است فاکتورهای اصلی تاثیرگذار را در نظر بگیرید و همچنین ارزیابی اولیه ای از خانواده های مختلف حلال ها (هیدروکربن ها، کتون ها، استرها، الکل ها، اترهای گلیکول و ...) و برخی از حلال های خاص در این مورد داشته باشید.

ضرورت استفاده از حلال در صنایع رنگ و رزین

حلال در صنایع رنگ و رزین به ترکیبات مختلف اضافه می شود تا اجزایی همچون رنگدانه ها و مواد افزودنی را در داخل آنها حل کند. پس از اعمال رنگ روی سطح حلال تبخیر می شود و به رزین و رنگدانه های موجود در رنگ اجازه می دهد تا یک فیلم رنگی بر روی سطح تولید کرده و سریع خشک شوند. افزودن حلالها به فرمولاسیون رنگ به بهینه سازی کل عملکرد سیستم کمک می کند، حتی اگر تقریبا هیچ حلالی در پوشش خشک شده نهایی به دلیل تبخیر وجود نداشته باشد، نقش حلال در صنایع رنگ و رزین همچنان قابل توجه و وجود آن برای اعمال روی سطح ضروری است.

حلال ها ویسکوزیته پوشش رنگی را کنترل می کنند.

حلال ها تاثیر مهمی بر کیفیت فیلم رنگی ایجاد شده دارند. این موضوع به شدت به میزان تبخیر حلال در طول پروسه خشک شدن بستگی دارد. در نتیجه، آنها می توانند بر خواصی مانند ظاهر فیلم، چسبندگی یا حتی خوردگی سطح تاثیر بگذارند.

قبل از آشنایی با خانواده های اصلی انواع حلال در صنایع رنگ و رزین، بایید در مورد قدرت حل شدن بیشتر بدانیم، که احتمالا مهمترین پارامتر برای انتخاب حلال جدا از فراریت و میزان تبخیر آن است...

قدرت حلالیت توانایی یک حلال در تعامل با مولکول های دیگر و در نتیجه حل شدن رنگ و رزین ها و ویسکوزیته محلول نهایی را توصیف می کند. پارامترهای حلالیت هانسن (Hansen) یک راه حل خوب برای برآورد قدرت حلالیت حلال ها ارائه می دهند.

نکاتی برای یافتن حلال های مناسب هیدروکربنی جهت استفاده در صنایع رنگ و رزین

هیدروکربن ها (مولکول هایی که فقط از اتم های کربن و هیدروژن تشکیل شده اند) را می توان به صورت آلیفاتیک، آروماتیک و مخلوط دسته بندی کرد.

*حلال های آلیفاتیک زنجیره های خطی، شاخه ای یا حلقوی هیدروکربنی مانند حلال خالص هگزان هستند.

*حلال های آروماتیک دارای گروه بنزن (ساختار حلقوی 6 کربن) مانند تولوئن و زایلن هستند.

*مخلوط هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک

کتون ها به عنوان حلال در صنایع رنگ و رزین

حلالهای کتونی به دلیل داشتن گروه کربونیل، پذیرنده هیدروژن، قدرت حل کنندگی خوبی دارند.کتونهای کوچک برای رزین های قطبی مناسب هستند و به دلیل اهمیت بیشتر زنجیره هیدروکربن برای کتون های حجیم تر آنها برای رزین های غیرقطبی مناسب هستند. تنها کتونهای کوچک قابلیت اختلاط با آب را دارند.

حلال های کتونی همچنین می توانند با اجتناب از تشکیل کمپلکس بین رزینهای قطبی (هنگامی که پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های رزین ایجاد می شود) ویسکوزیته رزینی را کاهش دهند.

*استون، حلال تبخیر سریع مورد استفاده در پوشش های سلولزی می باشد.

*متیل ایزوبوتیل کتون، یک حلال با قدرت تبخیر متوسط در بسیاری از سیستم هاست.

*متیل آمیل کتون یک حلال تبخیر آهسته با خاصیت قدرت حلالیت خوب است.

*ایزوفورون یک حلال تبخیر بسیار آهسته است که در سیستم های پخت حرارتی استفاده می شود. این حلال باعث بهبود خیس شدن سطوح و رنگدانه ها می شود.

انواع استرهای مورد استفاده به عنوان حلال در صنایع رنگ و رزین

انواع استرهای مورد استفاده به عنوان حلال در صنایع رنگ و رزین نیز مانند کتون ها، پذیرنده هیدروژن هستند و بنابراین قدرت حل کنندگی مشابهی دارند. استرهای کوچک حلال های خوبی برای رزین های قطبی هستند و قدرت حل شدن آنها برای مواد غیر قطبی مانند کتونها با اندازه زنجیره هیدروکربن آنها افزایش می یابد.

آنها معمولا قابلیت اختلاط بسیار کمی با آب دارند اما در مقایسه با کتون ها، بوی "میوه ای" آنها این حلال ها را خوشایندتر می کند. آنها همچنین می توانند برای کاهش ویسکوزیته هنگامی که مولکول های رزین های قطبی به دلیل پیوندهای هیدروژنی کمپلکس ایجاد می کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

*اتیل استات، حلال تبخیر سریع که به طور گسترده در بسیاری از سیستم های خشک شدن سریع استفاده می شود.

*بوتیل استات نیز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، میزان تبخیر متوسط آن باعث می شود که در حین خشک شدن، از نقص های سطحی فیلم (سرخ شدن، ایجاد دهانه و ...) جلوگیری شود.

*پروپیلن گلیکول مونو متیل اتر استات، یک حلال تبخیر متسط، همچنین در بسیاری از سیستم ها استفاده می شود. در مقایسه با سایر استرها، قابلیت اختلاط پذیری بیشتری (اما محدود) با آب دارد.

*بوتیل گلیکول استات یک حلال تبخیر کند با قدرت حل کنندگی بسیار خوب است که آن را برای بهبود جریان و درخشندگی پوشش های دمای بالا مناسب می کند.

چه زمانی باید حلال مبتنی بر الکل را انتخاب کنید؟

الکل ها هم دهنده و هم پذیرنده هیدروژن هستند و این خاصیت به آنها قدرت حل کنندگی بسیار خوبی برای رزین های قطبی می دهد. با افزایش طول زنجیره هیدروکربن قدرت حل کنندگی آنها برای رزین های قطبی کاهش می یابد. البته موقعیت گروه OH نیز بر این مسئله تاثیر دارد.

الکل های کوچک در آب محلول هستند اما به طولانی شدن طول زنجیره هیدروکربن، این امتزاج پذیری از بین می رود. به خاطر داشته باشید که الکل ها می توانند با ایزوسیانات ها واکنش نشان دهند و بنابراین می توانند در روند خشک شدن چنین پوشش هایی اختلال ایجاد کنند. این اثر را می توان با استفاده از الکل های ثانویه یا درجه سوم کاهش داد.

*اتانول، یک حلال با قدرت تبخیر بالا، قادر به حل کردن رزین های بسیار قطبی است اما قادر به حل کردن رنگ و رزین های غیرقطبی نیست.

*بوتانول، یک حلال تبخیر متوسط که به طور گسترده در بسیاری از سیستم ها استفاده می شود. از جمله خواص دیگر آن این است که این حلال می تواند ویسکوزیته (حتی در مقادیر کم) را در سیستمهای رزینی غیرقطبی مانند رنگهای آلکیدی و در برخی از پوشش های آبکی کاهش دهد.

استفاده از گلیکول اترها به عنوان حلال در صنایع رنگ و رزین

استفاده از گلیکول اترها به عنوان حلال در صنایع رنگ و رزین با دسته بندی آنها به دو گروه انجام می شود:

دسته های بر اساس اتیلن، سری E و آنهایی که بر اساس پروپیلن، سری P هستند. سری P کمتر از سری E به منظور حلال در صنایع رنگ و رزین در نظر گرفته می شود حلال های گلیکول اتر معمولا سرعت تبخیر کندی دارند که می تواند استفاده از آنها را به برخی از کاربردهای خاص محدود کند. با این حال، به دلیل خاصیت حل کنندگی خوب، این حلال ها از مزیت بهبود جریان و کیفیت سطح فیلم استفاده می کنند.

 *اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر، که معمولا با نام بوتیل گلیکول شناخته می شود، یک حلال بسیار متنوع است. میزان تبخیر بالاتری نسبت به سایر اترهای گلیکول دارد و به طور گسترده ای در پوشش های رنگ و رزین و پوشش های آبی استفاده می شود.

*پروپیلن گلیکول متیل اتر; میزان تبخیر متوسط آن و اختلاط کامل آن با آب، آن را به گزینه ای خوب برای بسیاری از سیستم های رنگ و رزین تبدیل می کند.

*دی پروپیلن گلیکول n-بوتیل اتر، یک حلال تبخیری بسیار کند است که این خاصیت آن را به عنوان یک عامل ادغام کننده بسیار خوب تبدیل می کند.

خرید انواع حلال در صنایع رنگ و رزین از شرکت عرضه کننده مواد شیمیایی

شرکت بین المللی شبانکو به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های وارد کننده و فروشنده انواع حلال های مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین شناخته شده است. این شرکت به موجب دارا بودن کادری متخصص و مجرب با شرکت های تامین کننده مواد شیمیایی در خارج از کشور ارتباط مستقیم دارد و از این رو با استفاده از خدمات آن می توانید انواع حلال در صنایع رنگ و رزین را با بهترین برندهای جهانی تهیه نمایید. جهت تامین بهترین مواد شیمیایی با مناسب ترین قیمت کافی است با کارشناسان مجموعه شبانکو تماس بگیرید. کارشناسان متخصص این مجموعه آمادگی پاسخ به پرسش های شما پیش از خرید و ثبت سفارش را نیز دارا می باشند.