02188218279-86053927

اثرگذاری و کاربردهای فوق روان کننده های بتن

725 بازدید | چهارشنبه 18 اسفند 1400 | دسته بندی : مقالات

فوق روان کننده ها از مهمترین افزودنی های بتن هستند که تاثیر بسیار قابل توجهی بر روی کارایی و عملکرد بتن می گذارند. این مواد دارای انواع مختلفی می باشند و تاثیرات متفاوتی نیز بر روی بتن ها می گذارند. ما در این مقاله به بررسی کاربرد روان کننده های بتن می پردازیم، البته می توانید جهت آشنایی بیشتر مقاله روان کننده بتن چیست؟ مطالعه فرمائید و شما را با نحوه عملکرد و اثرگذاری هر کدام از آنها آشنا می کنیم، در نتیجه برای آشنایی بیشتر با کاربرد روان کننده های بتن، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

کاربرد روان کننده های کربوکسیلاتی:

فوق روان کننده های کربوکسیلاتی، یکی از پرمصرف ترین و کاربردی ترین اعضای خانواده فوق روان کننده ها می باشند. این افزودنی ها دارای عملکرد متفاوتی به سایر روان کننده ها می باشند و ویژگی های منحصر به فردی دارند. اتر، پایه اکثر این فوق روان کننده ها می باشد. کاربرد فوق روان کننده کربوکسیلاتی، متعادل سازی عدد اسلامپ بتن می باشد. به طوری که شما می توانید یا کمک این مواد، عدد اسلامپ را تا حدود 20 درصد افزایش دهید. لازم است که بدانید عدد اسلامپ، یک معیار بسیار مهم در حین ساخت سازه های بتنی مختلف است.

کاربرد روان کننده های نفتالینی:

فوق روان کننده های نفتالینی دارای کاربردهای مختلف و گوناگونی می باشند، به همین دلیل از این فوق روان کننده ها نیز به عنوان یک افزودنی بسیار پرکاربرد در بتن یاد می شود. کاربرد اصلی فوق روان کننده های بتنی، کاهش آب موجود در بتن می باشد. واین فوق روان کننده ها باعث کاهش میزان آب به سیمان موجود در بتن می شوند و تاثیرات چشمگیری بر روی عدد اسلامپ بتن می گذارند. امروزه از این فوق روان کننده ها بیشتر در مناطق معتدل و گرمسیر استفاده می شود. فوق روان کننده نفتالینی می توانند باعث افزایش 20 درصدی عدد اسلامپ و 8 درصدی درصد وزنی سیمان شود.

کاربرد روان کننده های لیگنو سولفات:

تاثیر اصلی فوق روان کننده لیگنو سولفات بر روی ذرات موجود در بتن می باشد. این فوق روان کننده بتنی به عنوان یک عامل روان کنندگی بسیار قوی و تاثیرگذار، باعث تغییر در ساختار ذرات موجود در سیمان می شود. تاثیر این فوق روان کننده بر روی عدد اسلامپ بتن، بیش از سایر فوق روان کننده های بتنی است. به علاوه این فوق روان کننده همانند فوق روان کننده های نفتالینی، باعث افزایش میزان درصد وزنی سیمان می گردد.

اثرگذاری و کاربردهای کلی فوق روان کننده بتن:

تاثیر بر روی مقاومت فشاری بتن: مقاومت فشاری بتن، مهمترین ویزگی بتن به کار رفته در تمام سازه های ساختمانی است. اهمیت این مسئله به قدری زیاد است که کارشناسان و متخصصان این حوزه از آن به عنوان معیار اصلی کیفیت بتن یاد می کنند. عوامل گوناگونی مثل سن بتن، میزان آب به سیمان و ... بر روی مقاومت فشاری بتن تاثیر می گذارند. شما با کمک فوق روان کننده ها می توانید بر روی برخی از این عوامل اثر بگذارید و باعث تغییر در مقاومت فشاری بتن شوید.

کاهش میزان آب به سیمان: کاهش میزان آب به سیمان و به دنبال آن کاهش میزان رطوبت بتن، تاثیر قابل توجهی بر روی کارایی و مقاومت بتن می گذارند. فوق روان کننده ها با کمک ترکیبات شیمیایی خود می توانند باعث کاهش میزان آب به کار رفته در بتن شوند و نسبت سیمان به آب را افزایش دهند. به این نکته دقت داشته باشید که میزان این اثرگذاری برای هر روان کننده ای فرق می کند و در برابر تمامی آنها به یک شکل نیست.

تغییر عدد اسلامپ: عدد اسلامپ یک ویژگی بسیار مهم دیگر بتن ها است که در هنگام ساخت پروژه ها و سازه های بتنی بسیار اهمیت دارد. این معیار نشانه ی اصلی جریان پذیری بتن ها می باشد. در حال حاضر از فوق روان کننده ها به عنوان عوامل مستقیم تاثیرگذار بر روی عدد اسلامپ یاد نمی شود. اما به خاطر اینکه کاربرد اصلی فوق روان کننده ها، کاهش میزان آب به سیمان بتن می باشد و این کاهش آب سبب تغییر عدد اسلامپ می شود، تغییر عدد اسلامپ هم در لیست کاربرد فوق روان کننده ها قرار می گیرد.

Ervin Deville
پاسخ

Hi. Are you looking for more clients? We provide bulletproof smtp servers to companies so they can send out cold emails without getting blocked. You can contact me on WhatsApp +27 72 280 1952 if you are interested or reply to this email.

Ladonna Caperton
پاسخ

Hi, my name is Ladonna from TopDataList.com We are ceasing operations on TopDataList.com and have made our leads available at a discounted price. Visit us on TopDataList.com Regards, Ladonna

Teresa Duval
پاسخ

Hello, from CustomData.shop we are a provider of unique databases that could help your business. Please visit us at CustomData.shop to see if we can help you. Regards, Teresa

Alycia Baynes
پاسخ

ZippyLeads.org is running an easter special till the 18th of April. Get all the leads you need for your company with our easter special.

Charlene Castiglia
پاسخ

Hello. We are offering Bullet Proof SMTP servers that never get suspended. Email as much as you want. DMCA ignored, bulletproof locations, 100% uptime guaranteed, unlimited data transfer, and 24/7/365 support. 100 Spots available. BulletProofSMTP.org

Rose Mahmood
پاسخ

It is with sad regret to inform you that BusinessLeads101.com is shutting down. We have over 300 million records available for a one time fee of $149. Please visit our website BusinessLeads101.com Regards, Rose

Carey Dycus
پاسخ

It is with sad regret to inform you DataList.biz is shutting down on 25 March 2022. We have made available databases per country for all companies available.. You can view our samples and download databases instantly on our website DataList.biz

Yong Gage
پاسخ

Hello, It is with sad regret to inform you that DataList.biz is shutting down. We have made all our databases available for you at a one-time fee. You can visit us on DataList.biz Regards. Yong

Marylin Sidney
پاسخ

Hello, It is with sad regret to inform you that DataList.biz is shutting down. We have made all our databases available for you at a one-time fee. You can visit us on DataList.biz Regards. Marylin