02188218279-86053927

ثبت رکوردی بی سابقه در تولید در واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی بندرامام

35 بازدید | دوشنبه 05 اردیبهشت 1401 | دسته بندی : اخبار

با توجه به اهمیت تولید در کشور و تاکیدهای مقام معظم رهبری در حوزه تولید، مدیریت پتروشیمی بندرامام راهبردهای خود را به منظور رفع موانع و گلوگاه های تولیدی تعیین کرد و با جدیت و پیگیری های مستمر موفق شد ضمن تحول عظیم در فرآیندهای شرکت، رکوردهای تولیدی بی سابقه ای را ثبت کرد.

در این زمینه پتروشیمی بندرامام توانست پارسال در واحد پلی اتیلن سبک (LD) که ظرفیت طراحی آن سالانه 100 هزار تن است، با تولید بیش از 112 هزار تن تولید محصول، افزایش 12 درصدی را نسبت به طراحی محقق کند.

این افزایش 12 هزار تنی پلی اتیلن سبک در شرایطی محقق شد که این واحد پارسال به مدت یک ماه به دلیل تعمیرات اساسی از مدار خارج بود، اما با همت کارکنان و کارشناسان و با برنامه ریزی دقیق نه تنها از برنامه تولید عقب نماند بلکه تولید واحد نسبت به طراحی و برنامه تولید افزایش یافت تا برای نخستین بار رکورد بی سابقه ای در تاریخ این واحد تولیدی ثبت شود.

دستیابی به این موفقیت ثمره اقدام های موثر مختلفی از جمله استمرار تولید و کاهش توقعات از طریق برگزاری نشست های روزانه و کنترل میزان تولید به صورت روزانه و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ها با استفاده از سیستم PM و CM و توسعه مدیریت دارایی های فیزیکی بوده است.