02188218279-86053927

سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد.

34 بازدید | چهارشنبه 07 اردیبهشت 1401 | دسته بندی : اخبار

در حکم مرتضی شاهیرزایی به بیژن چگنی آمده است:

" با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان " سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی" منصوب می شوید.

تداوم و ارتقای تولید و بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان و ظرفیت نیروی انسانی متخصص و مجرب صنعت پتروشیمی، موجب افزایش اقتدار و عزت ملی می شود، لذا با توجه به نقش مدیریت کنترل تولید در انسجام بخشی، هم افزایی و تحقق برنامه های مجتمع های تولیدی، اهداف و فعالیت های زیر در چارچوب وظایف آن مدیریت مورد انتظار و تاکید می باشد:

* پیگیری تحقق اهداف " تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان؛

* شناسایی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به ویژه نخبگان جوان بر اساس اصل شایسته سالاری؛

* نظارت بر به کارگیری مدیران مجرب و نیروهای توانمند در شرکت های تولیدی و هلدینگ های پتروشیمی؛

* هماهنگی بین مجتمع های تولیدی و بهبود روش های فرآیندی به منظور تداوم و ارتقای سطح تولید و افزایش بازدهی؛

* هوشمندسازی نظارت بر تحقق برنامه تولید، نگهداری، تعمیرات اساسی و بازرسی فنی با استفاده از فناوری های نوین؛

* برنامه ریزی برای فعالسازی ظرفیت خالی مجتمع ها با تاکید بر تامین خوراک و رفع مشکلات فرآیندی و فنی؛

* نگهداری و راهبری بهینه زیرساخت های تولید و صادرات از جمله خط لوله اتیلن غرب، مخازن، اسکله ها و ...؛

* پایش مجتمع های تولیدی از منظر رعایت الزامات و استانداردهای محیط زیست در تعامل با مدیریت HSE؛

* نظارت بر تامین خوراک بین مجتمعی و عرضه محصول به منظور تکمیل زنجیره ارزش؛

* اهتمام جدی بر تقویت نهضت ساخت داخل و تداوم مشی حمایتی از سازندگان داخلی؛

* بازدید از مجتمع ها و نظارت بر راه اندازی طرح ها مطابق با برنامه؛

امید است با استعانت از درگاه الهی و برنامه ریزی دقیق در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید. فرصت را مغتنم شمرده از خدمات جناب آقای سیدجلال هاشمی در دوره تصدی این مسئولیت تشکر می نمایم. "